Yestok.pl

Autor

Makra

Podskakująca kuleczka Humor z zeszytów szkolnych...
Chłopi na stopach mieli bose nogi.

WAŻNE! Witryny poszczególnych tematów zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj www.google.com/policies/privacy/partners. Yestok.pl instaluje plik cookie związany z obsługą strony i nie zbiera ani nie rejestruje żadnych informacji o użytkowniku strony. Ważność pliku wygasa po dwóch godzinach. W ustawieniach przeglądarki można zakazać akceptowania plików tego typu.
Artykuły w tej części serwisu dotyczą problematyki tworzenia makr w języku programowania Basic. Sam język programowania jest identyczny w obu pakietach, czyli LibreOffice i Apache OpenOffice, jednak pojawiły się drobne różnice w funkcjonowaniu API czyli interfejsu pozwalającego programowo obsługiwać zasoby pakietów. Na szczęście, przynajmniej na razie, ujawniają się one w bardzo zaawansowanych rozwiązaniach.


Apache Software Foundation przejęła wszystkie prawa do oprogramowania znanego wcześniej jako OpenOffice.org.
The Document Foundation jest właścicielem praw do LibreOffice.


Serwis założony dnia 1 stycznia 2012 r.
Wersja z dnia 29 marca 2023 r.