Yestok.pl

Autor

(x)Office - Calc

Podskakująca kuleczka Humor z zeszytów szkolnych...
Po zjedzeniu Popiela możemy wnioskować, że nie było w owych czasach pułapek na myszy.

WAŻNE! Witryny poszczególnych tematów zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj www.google.com/policies/privacy/partners. Yestok.pl instaluje plik cookie związany z obsługą strony i nie zbiera ani nie rejestruje żadnych informacji o użytkowniku strony. Ważność pliku wygasa po dwóch godzinach. W ustawieniach przeglądarki można zakazać akceptowania plików tego typu.


Artykuły tej części serwisu dotyczą programu Calc z pakietu LibreOffice oraz Apache OpenOffice. Pisałem je na podstawie oprogramowania przeznaczonego dla platformy systemowej Windows.
Oba projekty zakładają takie samo działanie na każdej platformie systemowej. Opracowania dotyczą wersji istniejącej w momencie ich powstawania, dlatego załączone ilustracje mogą odbiegać od widoku wersji najnowszej. Dla LibreOffice jest to obecnie wersja 6.0.6. Dla Apache OpenOffice wersja 4.1.5. W opracowaniach dotyczących równocześnie obu pakietów, ilustracje i prezentacje wykorzystują tylko jeden z nich. Odwołanie do dowolnego projektu sygnalizowane jest zapisem (x)Office.


Apache Software Foundation przejęła wszystkie prawa do oprogramowania znanego wcześniej jako OpenOffice.org.


Serwis założony dnia 1 stycznia 2012 r.
Wersja z dnia 30 marca 2016 r.