Yestok.pl

Kanał RSS Klikając tutaj, zasubskrybujesz kanał RSS: Serwis Yest O.K.
Autor

(x)Office - Calc

Podskakująca kuleczka Humor z zeszytów szkolnych...
Tadeusz spostrzegł zmarszczkę na twarzy Telimeny, która ciągnęła się od ucha do ucha.

WAŻNE! Witryny poszczególnych tematów zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj www.google.com/policies/privacy/partners. Yestok.pl instaluje plik cookie związany z obsługą strony i nie zbiera ani nie rejestruje żadnych informacji o użytkowniku strony. Ważność pliku wygasa po dwóch godzinach. W ustawieniach przeglądarki można zakazać akceptowania plików tego typu.


Artykuły tej części serwisu dotyczą programu Writer z pakietu LibreOffice oraz Apache OpenOffice. Pisałem je na podstawie oprogramowania przeznaczonego dla platformy systemowej Windows.
Oba projekty zakładają takie samo działanie na każdej platformie systemowej. Opracowania dotyczą wersji istniejącej w momencie ich powstawania, dlatego załączone ilustracje mogą odbiegać od widoku wersji najnowszej. Dla LibreOffice jest to obecnie wersja 6.4.7. Dla Apache OpenOffice wersja 4.1.8. W opracowaniach dotyczących równocześnie obu pakietów, ilustracje i prezentacje wykorzystują tylko jeden z nich. Odwołanie do dowolnego projektu sygnalizowane jest zapisem (x)Office.


Apache Software Foundation przejęła wszystkie prawa do oprogramowania znanego wcześniej jako OpenOffice.org.
The Document Foundation jest właścicielem praw do LibreOffice.


Serwis założony dnia 1 stycznia 2012 r.
Wersja z dnia 30 marca 2016 r.