Yestok.pl

Kanał RSS Klikając tutaj, zasubskrybujesz kanał RSS: Serwis Yest O.K.
Autor

LibreOffice - Calc

Podskakująca kuleczka Humor z zeszytów szkolnych...
Stolnik odmówił ręki Jackowi Soplicy.

WAŻNE! Witryny poszczególnych tematów zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj www.google.com/policies/privacy/partners. Yestok.pl instaluje plik cookie związany z obsługą strony i nie zbiera ani nie rejestruje żadnych informacji o użytkowniku strony. Ważność pliku wygasa po dwóch godzinach. W ustawieniach przeglądarki można zakazać akceptowania plików tego typu.


Artykuły tej części serwisu dotyczą programu Calc z pakietu LibreOffice oraz Apache OpenOffice pracującego pod systemem operacyjnym Windows. Od pojawienia się LibreOffice w wersji 7.0.4, wobec całkowitej stagnacji projektu Apache OpenOffice, zaprzestałem uwzględniania projektu Apache w moich opracowaniach. Obie platformy zakładały początkowo zgodność na poziomie programów, jednak szybki rozwój LibreOffice spowodował rozbrat w tej dziedzinie. Jest to widoczne np. w aspekcie programu Calc, w którym pojawiło się wiele nowych funkcji, zgodnych z funkcjami pojawiającymi się w Microsoft Excel, a ciągle niedostępnymi w Apache OpenOffice. Oczywiście wiele opracowań nadal będzie mogło służyć użytkownikom Apache OpenOffice, lecz będą to musieli sprawdzić samodzielnie.
Oba projekty zakładają takie samo działanie na każdej platformie systemowej. Opracowania dotyczą wersji istniejącej w momencie ich powstawania, dlatego załączone ilustracje mogą odbiegać od widoku wersji najnowszej. Dla LibreOffice jest to obecnie wersja 7.3.7. Dla Apache OpenOffice wersja 4.1.13. W starszych opracowaniach, dotyczących równocześnie obu pakietów, ilustracje i prezentacje wykorzystują tylko jeden z nich. Odwołanie do dowolnego projektu sygnalizowane jest zapisem (x)Office.


Apache Software Foundation przejęła wszystkie prawa do oprogramowania znanego wcześniej jako OpenOffice.org.
The Document Foundation jest właścicielem praw do LibreOffice.


Serwis założony dnia 1 stycznia 2012 r.
Ostatnia modyfikacja dnia 19 września 2021 r.