Yestok.pl

Autor

Porady, podpowiedzi, sugestie i objaśnienia

Podskakująca kuleczka Humor z zeszytów szkolnych...
Jagiełło miał z Sonką tylko czterech synów, ponieważ możnowładcy odmówili mu poparcia.

WAŻNE! Witryny poszczególnych tematów zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. O polityce prywatności możesz przeczytać tutaj www.google.com/policies/privacy/partners. Yestok.pl instaluje plik cookie związany z obsługą strony i nie zbiera ani nie rejestruje żadnych informacji o użytkowniku strony. Ważność pliku wygasa po dwóch godzinach. W ustawieniach przeglądarki można zakazać akceptowania plików tego typu.Serwis przeznaczony jest dla użytkowników pakietów oprogramowania biurowego, którzy podczas pracy z nimi borykają się z różnego rodzaju problemami. Zawarte tu porady, podpowiedzi, sugestie i objaśnienia mają pomóc w ich rozwiązaniu. Jak dotąd artykuły z serwisu przeczytano 706 242 razy. Kanał informacyjny RSS informuje subskrybentów o nowościach bez konieczności śledzenia zawartości serwisu.Przyciski leżące powyżej, pozwalają wybrać tematykę opracowań.


  • „MS Office” to tematy poświęcone oprogramowaniu firmy Microsoft. Przycisk rozwija dodatkowe menu wyboru tematów dotyczących Worda lub Excela.
  • „Libre & Open Office” to tematy poświęcone bezpłatnemu oprogramowaniu biurowemu znanemu powszechnie pod nazwą OpenOffice. Rozwijane menu pozwala wybrać tematy związane z Writerem lub Calc-em.
  • „Ogólne” dotyczy tematów niemieszczących się w zakresie tematycznym tych dwóch powyższych pakietów biurowych, ale związane z wykorzystywaniem komputera. Wyróżniłem tu tematy związane z systemem Windows, z Internetem oraz ogólnie z oprogramowaniem.
  • „Różne” to dział przeznaczony na tematy, które – choć nie dotyczą komputera jako takiego – wydały mi się interesujące, więc coś o nich napisałem.
  • Przycisk „Napisz maila” pozwala poprzez formularz kontaktowy napisać do mnie. Można poprosić o korepetycję czyli indywidualną pomoc w rozwiązaniu problemu. W tym ostatnim przypadku, poinformuję o tym czy podejmę się rozwiązania a po jego realizacji w kolejnym mailu udostępnię płatny kod, dzięki któremu możliwy będzie dostęp do odpowiedzi.
  • Przycisk „Korepetycja” pozwala przejść do części serwisu, w której można przeczytać opracowanie przygotowane na indywidualne zamówienie. Dostęp do tych opracowań możliwy jest po otrzymaniu kodu, o którym wspomniałem powyżej.
  • Część „O serwisie” to właściwie moje osobiste spojrzenie na problematykę informatyki oraz uwagi dotyczące serwisu. Czytelnik nie jest chyba – a tak sądzę – zainteresowany moim życiorysem.
  • Przycisk „Strona główna” pozwala powrócić do strony, którą właśnie czytasz.

Artykuły tematyczne zorganizowane są tak, aby każdy z nich otwierał się w nowej zakładce przeglądarki, dzięki czemu można równolegle czytać kilka wątków.


Poniżej przedstawiam zestawienie dziesięciu najpoczytniejszych artykułów w serwisie na początku bieżącego kwartału. Wskaźnik poczytności to średnia dzienna liczba wejść do artykułu. Strzałki po lewej stronie (jeśli są) sygnalizują zmiany w zajmowanej pozycji w stosunku do zestawienia za poprzedni okres.


Dziesięć najbardziej poczytnych opracowań
na dzień 1.01.2017

1Trochę o problemach z klawiaturą. Znikanie polskich liter itp. 58,25
2Tworzenie wykresów w programie Word. 23,25
3Przekształcanie wartości liczbowej na słownie w Excelu. 18,88
4Zakładki, hiperłącza i odsyłacze. 17,63
5Automatyczne dzielenie wyrazów w edytorze Writer. Automatyczne dzielenie wyrazów w edytorze Word. 17,42
6Techniczne aspekty przygotowania prac do druku. 16,66
7Jak w ręcznie przygotowanym spisie treści ustawić numery stron wyrównane do wspólnej krawędzi. 16,35
8Przygotowanie i wydrukowanie broszury. 14,21
9Bibliografia w programie Word. 11,14
10Korespondencja seryjna w programie Word. 10,99

Serwis założony dnia 1 stycznia 2012 r.
Wersja z dnia 30 marca 2016 r.